Wszędzie tam
gdzie liczy się czas

2012

Spółka Spedimex uzyskała status Upoważnionego Przedsiębiorcy Wspólnotowego AEO. Tym samym od dnia 22 maja 2012 r. ma prawo do korzystania z istotnych uproszczeń w zakresie obsługi celnej.

Status AEO oznacza przedsiębiorcę dbającego o bezpieczeństwo łańcucha dostaw, wiarygodnego dla organów administracji celnej. Firma, która chce się starać o taką akredytację, musi posiadać udokumentowaną historię przestrzegania wymogów celnych oraz wprowadzić zalecane standardy w zakresie ochrony i bezpieczeństwa towarów.

Certyfikat AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej uznawany jest we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

wroc

Odpowiedzialność społeczna

Naszym celem jest zarówno realizacja projektów biznesowych, jak i wspieranie otoczenia, w którym działamy. Regularnie angażujemy się w działania wspierające funkcjonowanie lokalnych społeczności.

Znajdź najbliższy oddział

Proszę podać swój kod pocztowy

Śledzenie przesyłki Zlecenia on-line Druk zlecenia Opłata drogowa Opłata paliwowa