Wszędzie tam
gdzie liczy się czas

W okresie od października 2009 r. do września 2011 r. Spedimex realizował projekt szkoleniowy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 / Poddziałania 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Były to szkolenia dedykowane pracownikom firmu, których celem było podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie umiejętności doskonalących jakość obsługi klienta.

 

W ramach projektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników firmy Spedimex, zrealizowanych zostało pięć bloków szkoleniowych:

  • zarządzanie zespołami pracowniczymi;
  • zarządzanie projektami;
  • obsługa klienta i techniki negocjacyjne;
  • prawo pracy i rozliczanie czasu pracy;
  • szkolenia językowe (j. angielski)

Każdy blok składał się na całościowy projekt mający na celu profesjonalne przygotowanie do zadań związanych z zarządzanmiem przedsięwzięciami oraz do doskonalenia indywidualnych umiejętności pracowników.

Więcej informacji na temat projektów współfinansowanych przy udziale Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach:

www.efs.gov.pl

www.pokl.lodzkie.pl

 

 

Informacje ogólne 

 

Tytuł projektu
Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników firmy Spedimex.
 
Idea projektu

W okresie od października 2009 r. do września 2011 r. Spedimex realizował projekt szkoleniowy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 / Poddziałania 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Były to szkolenia dedykowane pracownikom firmy, których celem było podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie umiejętności doskonalących jakość obsługi klienta.

Okres realizacji
01.10.2009 - 30.09.2011
 
Adresaci projektu

W ramach działań projektu wsparciem zostało objętych 104 pracowników Spedimex. Rekrutacja do projektu prowadzona była pośród pracowników firmy, na podstawie wcześniej przygotowanej analizy potrzeb szkoleniowych.

Harmonogram

 

Zapytania ofertowe

 

Biuro projektu

95-010 Styków, Sosnowiec 15a

telefon: +48 42 61 64 122

e-mail: biuro.projektu@spedimex.pl

 
     

 

 

Odpowiedzialność społeczna

Naszym celem jest zarówno realizacja projektów biznesowych, jak i wspieranie otoczenia, w którym działamy. Regularnie angażujemy się w działania wspierające funkcjonowanie lokalnych społeczności.

Znajdź najbliższy oddział

Proszę podać swój kod pocztowy

Śledzenie przesyłki Zlecenia on-line Druk zlecenia Opłata drogowa Opłata paliwowa