Wszędzie tam
gdzie liczy się czas

Naszym celem jest zarówno realizacja projektów biznesowych

i rozwój firmy, jak i wspieranie otoczenia, w którym działamy.

Naszym celem jest zarówno realizacja projektów biznesowych, jak i wspieranie otoczenia, w którym działamy. Regularnie angażujemy się w działania wspierające funkcjonowanie lokalnych społeczności. Program Społecznej Odpowiedzialności Biznesu opiera się na trzech głównych filarach:

 

Wspieranie lokalnych społeczności pośród których firma funkcjonuje

Cyklicznie wspieramy lokalne społeczności. Główne działania w tym zakresie to inicjatywy dotujące środowiska szkolne (m.in. poprzez zakup środków dydaktycznych). Wspieramy również jednostki i wydarzenia kulturalne. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych. Sponsorujemy również maratony rowerowe w naszym województwie. Jesteśmy wieloletnim partnerem Klubu Rowerowego „Jastrzębie Łaskie”.

 

Sprawdź jak wspieramy lokalne środowisko:

 

  • Sponsorujemy wydarzenia kulturalne największego formatu w regionie łódzkim
  • Angażujemy się w lokalne akcje społeczne, zmierzające do promowania województwa łódzkiego
  • Pomagamy organizacjom i stowarzyszeniom, które swoją pomoc kierują do najbardziej potrzebujących
  • Wspieramy organizacje, które rozpowszechniają nowoczesne metody edukacji w celu wyrównywania szans społecznych
  • Dzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą ze studentami w czasie organizowanych praktyk i staży
  • Zachęcamy pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych kierując ich na szkolenia, kursy i studia uzupełniające
  • Rozpowszechniamy praktyki równych szans wśród obecnych i potencjalnych pracowników
  • Szkolimy pracowników w celu zwiększania ich świadomości ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa pracy

Minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko zgodnie z ideą Think Eco - Logistics

Mamy świadomość wpływu na środowisko, w którym działamy. Dlatego poprzez codzienne praktyki kultywujemy postawę, mającą na celu ochronę środowiska naturalnego. Te działania realizujemy między innymi poprzez segregację odpadów (folia, papier, e-odpadów i inne), oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi (efektywne wykorzystanie energii, wody, światła),

promowanie pozytywnych zachowań wśród pracowników oraz poprzez optymalizację tras transportowych - dzięki wdrożonym systemom informatycznym (TMS).

Zobacz więcej >

 

Budowanie kultury organizacyjnej wspierającej rozwój pracowników

Budujemy kulturę organizacyjną umożliwiającą pracownikom rozwój wewnątrz organizacji. Mobilizujemy do podnoszenia własnej efektywności. Dzięki zastosowaniu rekrutacji wewnętrznej wielu pracowników kadry zarządzającej to osoby, które awansowały z niższych w strukturze firmy stanowisk.

Płaska struktura organizacyjna stwarza lepsze warunki do wyzwalania inicjatywy i zaangażowania pracowników. W firmie poza rekrutacją wewnętrzną umożliwiamy rozwój poprzez szkolenia, włączanie do zespołów realizujących nowe projekty. Uświadamianie wspólnych celów osiągamy poprzez spotkania integracyjne, organizowane w sprzyjającej budowaniu zespołów atmosferze.

Pracuj w Spedimex

Nieustannie się rozwijamy. Pracuje z nami już ponad 800 wykwalifikowanych pracowników, specjalistów w zakresie logistyki, spedycji i biznesu. Razem z nami twórz logistykę jutra.

Znajdź najbliższy oddział

Proszę podać swój kod pocztowy

Śledzenie przesyłki Zlecenia on-line Druk zlecenia Opłata drogowa Opłata paliwowa