Zostań
przewoźnikiem Spedimex

Jesteśmy polskim operatorem logistycznym. Na rynku logistycznym działamy już ponad 20 lat. Specjalizujemy się w obsłudze sieci handlowych, branży tekstylnej, obuwniczej, dom i ogród, artykułów sportowych oraz FMCG. Na terenie kraju dysponujemy siecią terminali przeładunkowych zlokalizowanych w strategicznych regionach Polski. W oparciu o transport drogowy, oferujemy optymalne kosztowo usługi dystrybucyjne na terenie kraju i Europy.

Jeśli chcesz z nami tworzyć sieć logistyczną dla klientów, współpracować z uznanym partnerem, prześlij nam swoje zgłoszenie. Poszukujemy solidnych dostawców usług transportowych w ruchu krajowym oraz międzynarodowym. Aktualne oferty współpracy dla przewoźników znajdziesz tutaj.

 

Poznaj zalety współpracy ze stabilnym partnerem. Przewoźnikom oferujemy:

 

  • korzystne warunki współpracy w ramach długoterminowej umowy
  • regularne ładunki i atrakcyjne trasy transportowe
  • korzystne stawki przewozowe
  • współpracę z dynamicznie rozwijającą się firmą o ugruntowanej pozycji na rynku

 

 

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

 

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
 
a) administratorem danych osobowych jest Spedimex Sp. z o.o., 
Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków, Dane kontaktowe: Spedimex Sp. z o.o., Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków, email: rodo@spedimex.pl.
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Piotr Kawczyński. e-mail: iod@spedimex.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Spedimex Sp. z o.o., Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków.
c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). 
d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. 
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).
g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 
i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.
 

 

Get to know Spedimex

Spedimex is a Polish logistics operator, providing solutions for supply chain management. Since 1993 we have successfully implemented projects for large international brands as well as small and medium-sized companies.

Find nearest branch

Please enter postcode

Tracking e-booking Order form Road surcharge Fuel adjustment