More
than you can see

Skontaktuj się z nami

Spedimex Sp. z o.o.
Sosnowiec 15A | 95-010 Stryków

 

telefon:
+48 42 61 64 100
fax:
+48 42 61 64 109
e-mail:

Zapytaj o ofertę

Wyślij wiadomość, aby uzyskać ofertę dopasowaną do Twojego biznesu

e-mail:
telefon:
+48 42 61 64 248

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż administratorem Państwa danych osobowych jest Spedimex Sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie, Sosnowiec 15a, kod pocztowy 95-010, adres e-mail: rodo@spedimex.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Piotra Kawczyńskiego, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@spedimex.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi przesłanego zapytania, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.
W ramach przetwarzania danych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

Get to know Spedimex

Spedimex is a Polish logistics operator, providing solutions for supply chain management. Since 1993 we have successfully implemented projects for large international brands as well as small and medium-sized companies.

Find nearest branch

Please enter postcode

Tracking e-booking Order form Road surcharge Fuel adjustment