Prowadzenie biznesu
może być prostsze

Stosowanie korekty paliwowej wynika ze znacznych wahań cen rynkowych paliw, które stanowią podstawowy składnik kosztów świadczenia usług przewozowych. Przyjęta formuła obliczania Opłaty Paliwowej pozwala na uniknięcie częstych zmian w cenniku Spedimex Sp. z o.o.

Sposób naliczania Opłaty Paliwowej bazuje na zmianach średnich cen oleju napędowego publikowanych przez PKN ORLEN. Ceną bazową oleju napędowego przyjętą do rozliczania usług transportowych jest średnia cena hurtowa 1 m³, która w styczniu 2010 wyniosła 2881 PLN/m³. Automatyczna korekta cen świadczonych usług następuje w przypadku zmiany średniej miesięcznej ceny oleju napędowego w stosunku do ceny bazowej*.

 

Obowiązujący na dany miesiąc współczynnik korekty paliwowej podawany jest na początku każdego miesiąca i kształtuję się następująco:

 

MiesiącCena PLN 1m3 ON *% wzrost ceny ON% udział paliwa w kosztach transportu% wysokość korekty paliwowej
Styczeń 2018 3 621 25,70 % 30 % 7,71 %

 

*Poziom wskaźnika wynika z udziału kosztów paliwa i może ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów.
Minimalna wartość wskaźnika nie może być niższa niż 2,78%.
Spedimex zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania Opłaty Paliwowej.

 

Poprzednie lata

Skontaktuj się z nami

Spedimex Sp. z o.o.
Sosnowiec 15A | 95-010 Stryków

 

telefon:
+48 42 61 64 100
fax:
+48 42 61 64 109
e-mail:

Zapytaj o ofertę

Wyślij wiadomość, aby uzyskać ofertę dopasowaną do Twojego biznesu

e-mail:
telefon:
+48 42 61 64 248

 

Znajdź najbliższy oddział

Proszę podać swój kod pocztowy

Śledzenie przesyłki Zlecenia on-line Druk zlecenia Opłata drogowa Opłata paliwowa